Připravujeme.
Připravujeme.

Nabídka dluhopisů.

LANDEE Holding a. s.

Československá bytová & investiční a.s.

Československá bytová 12 % p.a.

LEI Emitenta
315700443YM040A8KM44
Identifikační kód ISIN
CZ0003541161
Jmenovitá hodnota
500.000 Kč
Forma dluhopisu
Cenné papíry na řad
Minimální investice
1 (jeden) Dluhopis
Datum emise
31.5.2022
Výnos
12 % p.a.
Konečné podmínky dluhopisu:
Československá bytová 12 % p.a.
otevřít